BIM METODOLOGIA

Proiektu bakoitzaren azterketa partikularraren ondoren, lan-fluxua optimizatzeko eredu batzuk sortzen ditugu. Informazio-premia edo -eskakizun batzuei erantzuten dieten dokumentu horietan jasotzen da informazio guztia. Eskakizun horiek jatorri generikoa izan dezakete, baina aplikatzen diren proiektuaren mende egongo dira beti.

 

PROIEKTUAREN DATU OROKORRAK

Besteren artean, proiektuaren ezaugarriak, programa, eraikin kopurua, tamaina, kokapena eta koordenatu arruntak zehazten dira.

TALDEAREN DATU OROKORRAK

Proiektuan esku hartzen duten eragile bakoitzaren rolei eta erantzukizunei buruzko informazioa.

AZPIEGITURA TEKNOLOGIKOA

Hainbat hardware, software eta bertsio ditugu proiektua eta truke-formatuak garatzeko.

GARAPEN-ESTRATEGIA

Proiektuaren helburuak eta erabilerak zehazten ditugu, eta komunikazio- eta lankidetza-faseak, prozesuak eta estrategia zehazten ditugu.

FEDERAZIO-ESTRATEGIA

Lan-eskema bat sartzen dugu, informazioa nola egituratzen den definitzen duena (eredu-kopurua, edukia eta horien arteko lotura), bai eta informazioa komunikatzeko, egiaztatzeko eta baliozkotzeko protokoloak ere.

PROIEKTUAN ERABILITAKO ARAU OROKORRAK ETA ESTANDARRAK

BIM estandarrek edo protokoloek enpresan garatzen diren proiektuetan informazioa tratatu, egituratu eta definitzeko xedapenak ezartzen dituzte, eta BIM inguruko lan-prozesuak normalizatzen laguntzen dute.

bim